TRADICIONS

LO XARUGAR

Lo xarrugar (o llaurar) era la fase del cultiu de l’arròs que anava des que els camps quedaven completament eixuts i secs (febrer i març) fins que s’amollava l’aigua altra vegada. Era la primera feina que es feia als camps per iniciar un nou cicle del cultiu de l’arròs.

ENTRAR

LO REBAIXAR

L’aigua dels canals, abans de la construcció dels grans pantans a la dècada dels 60, arrossegava molts sediments que, en entrar als arrossars, s’assolaven a les boqueres provocant una lloma més o menys gran, segons els sediments que durant l’any els canals hi havien transportat. Cada any s’havia de repartir aquesta terra a d’altres llocs més fondos.

ENTRAR

LA PLANTADA

Després d’alguns intents aïllats de cultivar arròs a l’entorn del Delta, va ésser a partir de l’any 1856, amb l’aprofitament de l’aigua del Canal de Navegació d’Amposta a Sant Carles de la Ràpita, quan va començar la que seria la gran revolució agrícola del Delta amb el cultiu de l’arròs.

ENTRADA

BIRBAR L'ARRÒS

Al Delta, es coneix amb el nom de birbar el fet de treure o arrancar les herbes nocives dels sembrats. Era una de les principals feines del cultiu tradicional de l’arròs.

ENTRAR

Presentat a Tot Parc

El servidor ha trobar un error.

Enviat

TOT PARC 2015